Edulero

Změny v uplatňování DPH pro rok 2016 a kontrolní hlášení

Nahráno:
7.12.2015
Délka videa:
3h 55min
Cena:
1000,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen především na změny v uplatňování DPH pro rok 2016, na novinku v podobě kotnrolního hlášení a na aktuální problémy při uplatňování DPH.

Program školení:

  • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • Aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb a aplikaci zvláštního režimu jednoho správního místa u vybraných služeb
  • Aktuální problémy při vystavování daňových dokladů
  • Aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně pro rok 2016 ve vazbě na nový zákon o evidenci tržeb
  • Změny ve vymezení penzijních činností od 1.1.2016 ve vazbě na ukončení důchodového spoření
  • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny při osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí od 1.1.2016
  • Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2016
  • Praktické problémy v oblasti správy DPH a změny od 1.1.2016 ve vazbě na nový zákon o evidenci tržeb
  • Metodika zpracování kontrolních hlášení od 1.1.2016
Není obrázek

Ing. Václav Benda
daňový poradce

Ing. Václav Benda působil od roku 1993 jako vedoucí pracovník odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel např. na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vstupu České republiky do EU. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, nyní soukromě podniká v poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.).