Edulero

Zdravotní pojištění 2016

Nahráno:
6.1.2016
Délka videa:
2 hodiny
Cena:
800,- Kč (vč. DPH)

Cílem dvouhodinového videokurzu je seznámit účastníky s aktuální úpravou zdravotního pojištění. Součástí jsou i praktické příklady na stanovení vyměřovacího základu, dále účast na zdravotním pojištění a případné výjimky.

Náplň videokurzu:

  • Změny v soukromém právu a jejich dopady ve zdravotním pojištění
  • Vliv zvýšení minimální mzdy k 1.1.2016 na placení pojistného zaměstnavatelem s příklady: souběžné příjmy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání aj.
  • Analýza změn ve zdravotním pojištění včetně aktualit s ohledem na vývoj legislativy
  • Důsledky zásadních změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody apod.
  • Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2015/2016 a v roce 2016
  • Specifické stince zdravotního pojištění -souběžné kategorie, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, přihlašování a odhlašování zaměstnanců aj.
  • Významné číselné hodnoty, platné v roce 2016
  • Příjmy, ze kterých se v roce 2016 zdravotní pojištění neplatí
  • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie
Není obrázek

Ing. Antonín Daněk
metodik zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk provádí metodickou činnost jak v rámci VZP, tak poskytuje odborné poradenství v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění pro veřejnost, především pro zaměstnavatele. Problematiku zdravotního pojištění přednáší od roku 1995. Je autorem článků a výkladů k oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní a v řadě dalších periodik.