Edulero

Daň z příjmů právnických osob 2015 - 2016

Nahráno:
10.2.2016
Délka videa:
4h 35min
Cena:
1000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit diváky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob, upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné poprvé za zdaňovací období roku 2015 a informace o změnách v dani z příjmů právnických osob v roce 2016.

Obsah videokurzu:

 • Přehled nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů týkajících se právnických osob pro rok 2015
 • Zdanění bezúplatných příjmů v roce 2015
 • Vymezení předmětu daně a osvobozených příjmů
 • Veřejně prospěšný poplatník – definice těchto poplatníků a úprava jejich zdaňování
 • Problematika spojených osob a obvyklých cen, poskytování peněžitých zápůjček
 • Změny v daňových a nedaňových výdajích
 • Změny v položkách odčitatelných od základu daně
 • Podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Přehled změn v zákoně o rezervách, opravné položky k pohledávkám v roce 2015
 • Legislativní změny v zákoně o daních z příjmů připravované pro rok 2016
 • Další aktuální informace
Není obrázek

Ing. Eva Nedorostková
ředitelka, daňová správa

Ing. Eva Nedorostková je vedoucí pracovnice daňové správy v Brně, přední odborník na daň z příjmu právnických osob. Dlouhodobě se zabývá lektorskou činností, spolupracuje s Komorou daňových poradců a rovněž působí jako zástupce daňové správy v rámci jednání Koordinačních výborů GFŘ a KDP.